[x] ปิดหน้าต่างนี้

escort ankara

Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐนิคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล


site link
หลักสูตร กศน.
งานประกันสถานศึกษาสีขาว
คำนวณการเดินทาง
ทำเนียบผู้บริหาร กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม


ลำดับ

ชื่อ - สกุล

 

1.

นางสาวอุษณีย์  กาญจนรุจิ
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์ 1

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : เม.ย. 2537 - พ.ค. 2546

2.

นายรัตนชัย  อ้นเจริญ
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าศูนย์ 1

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : พ.ค. 2546  - ส.ค. 2546


3.

นายนิวัติ  สุขโพธิ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์ 2

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ส.ค. 2546  - พ.ย. 2550


4.

นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์
ตำแหน่ง: รักษาการผู้อำนวยการ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : พ.ย. 2550  - ต.ค. 2551


5.

/domains/krr-nfe.com/public_html/modules/director

นางนัยนา  จำเนียร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ต.ค. 2551 – 31 ก.ค.2556


6.

นางจิราภรณ์  อุทัยศรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2556 – 30 ก.ย.2566


7.

นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
ครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน